БЛОГ ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА

маг. фарм. Васил Маджаров, дф: 20 години от основаването на АПТЕКИ 36.6

Рейтинг 1Рейтинг 2Рейтинг 3Рейтинг 4Рейтинг  5 (Още няма оценка)
Loading...

Маг. фарм. Васил Маджаров, дф е собственик и управител на АПТЕКИ 36.6. Основава първата аптека от веригата през 2002г. в град Пловдив – Аптека 36.6 Мега Марина. От 2007г. е преподавател към Катедра “Фармацевтични науки” на Медицински Университет – Пловдив. През 2012г. придобива специалност „Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика“. През 2014г. защитава дисертационен труд на тема „Анализ на законодателните и пазарните механизми на търговията на едро с лекарствени продукти у нас“. През 2020г. придобива втора специалност „Болнична фармация“. Има издадена монография на тема „Регулаторни подходи за разрешаване на лекарства за употреба“. От 2020г. е член на комисията по качеството в Български Фармацевтичен Съюз.

През 2021 и 2022 година списание Forbes България отличи маг. фарм. Васил Маджаров, дф в престижната класация “Мъже на върха – Men4Health”.

Разкажете ни как стартирахте АПТЕКИ 36.6.

Тази година се навършват 20 години от основаването на първата аптека под бранда АПТЕКИ 36.6, а именно 36.6 МЕГА МАРИНА. Бизнесът стартира от една единична аптека, в която аз сами­ят работех, и се разрасна до 34 апте­ки, онлайн аптека 366.BG и собствен фармацевтичен склад.

Аз бях сред първите в България, които регистрираха в Патентното ведомство търговско име за верига аптеки и който обедини тогавашни­те три търговски обекта под общо наименование. За времето си това беше изключителна иновация във фармацевтичния сектор. Имахме не само бранд, но и лого, което остава непроменено до ден днешен.

Всъщност самото създаване на 36.6 МЕГА МАРИНА беше иновативно като позициониране – на входа на хра­нителен магазин. До този момент на­ложеното стереотипно локализиране на аптека беше в близост до лекарска практика.

Бяхме и едни от първите, които въведоха отворена търговска площ със свободен достъп до част от портфолиото.

Кои са моментите от тези години, които помните най-добре?

Спомням си откриването на първата, втората и на всяка следваща аптека. Помня трудното начало и множеството предизвикателства, свързани с менажирането на по-възрастни и по-опитни магистър фармацевти от мен самия. Не е лесно да накараш ерудирани служители да повярват във визията на току-що завършил студент-бизнесмен. Помня и неуспехите, както и затворените обекти, благодарение на които придобих опит и ново познание за бизнеса.

Как успяхте да наложите на пазара бранда АПТЕКИ 36.6?

С постоянство и иновативност. Подбираме локации, които са удобни за нашите клиенти – в град Пловдив АПТЕКИ 36.6 са винаги под ръка. Във всеки жилищен квартал имаме поне по три търговски обекта. Поддържаме богат асортимент от продукти – не само лекарствени средства, но и хра­нителни добавки, козметика, билки, хомеопатия, бебешки храни, продукти за орална хигиена и други. Стара­ем се да предоставяме високи нива на фармацевтична грижа и да наблягаме на здравната превенция. Всеки месец предлагаме изобилие от ексклузивни промоции на актуални за сезона продукти. Рекламните ни кампании са не само с ясни послания, но и последова­телни. АПТЕКИ 36.6 присъстват цело­годишно в медийното пространство.

АПТЕКИ 36.6 отвори наскоро собст­вен лекарствен склад. Какво доведе до това стратегическо решение?

АПТЕКИ 36.6 разполагат със собствен фармацевтичен склад от 2015 г., но на­рушенията в дистрибуционните ка­нали по време на пиковете на търсе­не наложиха неговото разширяване. Желанието ни да подобрим логистич­ните процеси и да обогатим асортимента си от предлагани продукти до­веде до изграждането на нова сграда, отговаряща на най-високите фарма­цевтични стандарти. Тя разполага с бизнес крило, което ще обедини ад­министративните звена на верига­та. А съчетанието на иновативност, функционалност и високо качество е в основата на бизнес позициониране­то на АПТЕКИ 36.6.

С пано на новата сграда взехме участие във фотоизложбата на зна­ковите сгради от миналото до днес „Архитектурата на модерния град“, която акцентираше на добрите при­мери в град Пловдив и беше разпо­ложена месеци наред в централната част на града. Тази покана беше голямо признание за нашия екип и дейността ни.

Аптеката предлага и линия собствени хранителни добавки. Разкажете за нея. 

Аптечният пазар по подобие на бързооборотните стоки се развива в посока на собствените продуктови линии, които обикновено са с високо качество на достъпни цени, тъй като отсъства инвестицията в реклама и търговски екип. АПТЕКИ 36.6 не са изключение и също развиваме собствен бранд – 36.6 HEALTH. Нашата гордост е комбинацията от Витамин С и Цинк – капсули с микро гранули, които осигуряват удължено освобождаване.

Коя е последната иновация, която имплементи­рахте в бизнеса?

Наскоро поставихме първата вендинг машина с фармацевтични продукти в град Пловдив с цел осигуряване на лесен денонощен достъп до избра­ни артикули, намаляване на опашките от чакащи пред аптеката и огранича­ване на влизането в затворени прос­транства. Подбрахме продуктите в пълно съответствие с Наредба 28 на Министерството на здравеопазване­то и списъкa на разрешените за упо­треба лекарствени продукти, отпус­кани без лекарско предписание, които могат да се продават чрез автома­ти. Изготвихме проект за тяхното разположение. Променихме разпре­делението на аптеката, за да предвидим място за разполагането на безкасовото 24/7 гише. Към днешна дата жителите на град Пловдив могат да закупят оттам лекарства без лекарско пред­писание от първа необходимост – медикаменти срещу температура и болка, антисептици, вита­мини и др.

По повод юбилея създавате стипендия в сферата на фармацията в Медицински университет – Пловдив. Защо избрахте да отбележите годишнината по този начин?

Като преподавател във Фармацевтичния факултет на Медицински Университет Пловдив, виждам от първо лице множеството трудности, пред които са изправени днешните студенти по фармация. Затова бих искал да възнаградя най-ученолюбивите и най-предприемчивите сред тях и да ги стимулирам да продължават в същия дух!

Смятам, че обществото не подкрепя достатъчно младите образовани хора. Тази стипендия е малка стъпка към промяната, която бих искал да видя! Надявам се и други компании от здравния сектор да последват нашия пример.

Дейността на АПТЕКИ 36.6 е обвързана и с много други социални проекти. Разкажете за тях. Защо е важно за вас да връщате на обществото по този начин?

Тези проекти ми доставят личностно удовлетворение и дават допълнителен смисъл на работните ни успехи. Спонсорираме редица мероприятия с локално значение в областта на културата, спорта и образованието – Международен турнир по художествена гимнастика „Тракия къп“, маратона „Трявна ултра“, маратон „Пловдив“, Българска национална федерация по спортни танци, националния приз „Студент на годината“, активността „Болница за плюшени мечета“, наградите на БГ радио, „Мис Пловдив“ и др. Наскоро подпомогнахме УНИЦЕФ България в популяризирането на мобилното приложение Беббо, което цели да даде точни и ясни насоки на родителите в отглеждането на техните деца. Във всяка аптека от веригата има позициониран кош за събиране на пластмасови капачки за кампанията „Капачки за бъдеще“.

От тази година подкрепяме и бъл­гарското кино чрез спонсорство на филма „Завръщане 2“. Планираме да подпомогнем и други продукции.

Издавате месечно списание, в което споделяте полезна здравна информация. Защо? 

Както вече споменах, основен фокус на АПТЕКИ 36.6 е налагането на идеята за здравна превенция чрез воденето на здравословен начин на живот и промотирането на профилактиката. Много изследвания доказват, че инвестицията в превенция намалява последващи разходи за здравеопазване и повишава продуктивността. В нашето ежемесечно списание се предоставя здравно знание от експертни лица напълно безплатно за крайния клиент. В днешно време хората са заляти от леснодостъпна информация, но за жалост голям процент от нея е подвеждаща, неточна или невярна. Екипът ми подбира специалисти в дадена област, които дават достоверни здравни съвети и информация, заставайки зад думите си с лицата и биографиите си. Публикациите в списание АПТЕКИ 36.6 са налични и в блога на онлайн аптека 366.BG. По този начин се удължава техния живот извън физическото издание и стават достъпни за хората в цялата страна.

Какви проекти Ви предстоят през 2023г.? Предстои налагането на още по-високи фармацевтични стандарти! Планираме проекти, свързани с разделното събиране и рециклиране на отпадъците, производство на собствена зелена енергия и внедряването на енергоспестяващи системи.

Също може да прочетете за...

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Вижте всички коментари