БЛОГ ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Д-р Васил Даскалов – Програма „Майчино здравеопазване“

Рейтинг 1Рейтинг 2Рейтинг 3Рейтинг 4Рейтинг 5 (22 вота, средно: 5,00 oт 5)
Loading...

Д-р Васил ДАСКАЛОВ

Център по репродуктивно здраве “Д-р Васил Даскалов”

 

Д-р Васил Даскалов е акушер-гинеколог с 30 годишна лекарска практика в България и в чужбина. Преминал е през редица международни курсове за следдипломна квалификация по ендоскопска гинекологична хирургия, ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията, фетална медицина, ин витро оплождане и др. Редовно участва в наши и международни конгреси и форуми. През 2012 г. създава и ръководи Център по репродуктивно здраве “Д-р Васил Даскалов” в гр. Пловдив.

__________________

 

Програма „Майчино здравеопазване“ към НЗОК регламентира дейностите за проследяване на нормална бременност и бременност с риск.

През септември 2022 г., за първи път в последните 2 десетилетия, има промяна в програмата, за което бързам да ви информирам. Всяка бременна жена има право да знае какво ще получи срещу здравните си вноски. В забележки ще напиша някои коментари, които от позицията на моя опит биха подобрили майчиното здравеопазване.

Наблюдение върху протичането на нормална бременност

Дейността е регламентирана в Приложение №14а към НРД – Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия“ по програма „Детско здравеопазване“, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология“ по програма „Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ (здравно осигурено лице) над 18 години с рискови фактори за развитие на заболяване.

Кодове по МКБ 10 (Международен класификатор на болестите)

 • 0 Наблюдение върху протичането на нормална първа бременност
 • 8 Наблюдение върху протичането на друга нормална бременност
 • 9 Наблюдение върху протичането на нормална бременност, неуточнена

При първо посещение – първи, втори и трети лунарен месец (л.м.)

 • Анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други), определяне на вероятния термин на раждане
 • Измерване на артериално кръвно налягане (АН)
 • Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)
 • Гинекологичен статус
 • Акушерска ехография – по един път между 4 и 10 г.с. и между 11 и 13+6 г.с.
 • Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ, кръвна захар, урина – седимент, уробилиноген, кетони
 • Определяне на кръвна група и Rh-фактор
 • Онкопрофилактична цитонамазка от женски полови органи
 • Изследване за сифилис, хепатит В (НBs Ag), хепатит С (anti-НCV) и HIV (при съгласие)
 • Микробиологично изследване на влагалищен секрет

Четвърти л.м.

 • Измерване на АН
 • Антропометрия
 • Гинекологичен статус

Пети л.м.

 • Измерване на АН
 • Антропометрия
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • Сърдечна дейност на плода (ДСТ)
 • Акушерска ехография – един път между 18 и 23+6 г.с.
 • Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ, кръвна захар, урина – седимент, уробилиноген

Шести л.м.

 • Измерване на АН
 • Антропометрия
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • ДСТ

Седми л.м.

 • Измерване на АН
 • Антропометрия
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • ДСТ
 • Акушерска ехография – един път в трети триместър

Осми л.м.

 • Измерване на АН
 • Антропометрия
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • ДСТ
 • Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH, СУЕ, кръвна захар, урина – седимент, уробилиноген

Девети л.м.

 • Измерване на АН – двукратно
 • Антропометрия – двукратно
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • ДСТ – двукратно
 • Микробиологично изследване на влагалищен секрет

Десети л.м.

 • Измерване на АН – двукратно
 • Антропометрия – двукратно
 • Гинекологичен статус – по преценка
 • ДСТ – двукратно

Дейност, за която не е определен срок – ехографски преглед за фетална морфология еднократно.

Забележка: неясен е въпросът за квалификацията на специалиста, както и апаратурата, с която работи, за осъществяване на акушерските ехографии. Това поражда съмнение за субоптимално изпълнение на заложените дейности, което може и да не доведе до подобряване на майчиното здравеопазване.

Наблюдение върху протичането на бременност с риск

Дейността е регламентирана в Приложение №14а към НРД.

Кодове по МКБ 10

 • 0 – Z35.9. Бременност с риск

Възраст над 35 години

Две допълнителни ехографии през бременността

 • Серумен скрининг 15 до 19 г.с. за алфа-фетопротеин и свободен бета-ЧХГ за оценка на риск от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба
 • Пренатална диагноза съвместно от АГ и генетик

Забележка: в съвременната медицина скрининг през втори триместър се предлага само на жени, пропуснали скрининга през първи триместър. Също така е добре да се уточни срокът на допълнителните ехографии.

Възраст под 20 години

 • Една допълнителна ехография 28-32 г.с.
 • Изследване за хламидия еднократно

Кръвно групова несъвместимост с биологичния баща (по АБО или Резус)

 • Една допълнителна ехография 28-32 г.с.
 • Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум:
 • 9-12 г.с. – при бременни с предшествуващи спонтанни аборти, мъртвораждания, раждания на деца с хемолитична болест на новороденото поради изоимунизация, в случаи на установени антитела при предш. бременности, при предстоящи инвазивни пренатални изследвания
 • 17-20 г.с – на бременни с необременена акушерска анамнеза и отрицателен Резус фактор
 • 26-28 г.с. – на бременни с отрицателен Резус фактор, на които при първото изследване не са открити антитела

Бременни с риск от развитие на диабет

 • предишно раждане на едър плод
 • предишно мъртво раждане
 • семейна обремененост с диабет
 • предходящо нарушение на въглехидратния толеранс
 • раждане на дете с аномалии
 • наличие на глюкозурия
 • възраст над 25 години
 • повишена кр. захар над 6,5 ммол/л

Допълнителни дейности:

 • Една допълнителна ехография 28-32 г.с.
 • ОГТТ (орален глюкозо-толерантен тест) или Кръвно захарен профил (гликиран хемоглобин) и консултация със специалист по ендокринология и болести на обмяната:
 • при първо посещение – 1 път
 • 24-28 г.с. при необременени – 1 път
 • 28 г.с. при обременени

Забележка: при над половината от жените, които развиват гестационен диабет, не са известни рискови фактори. Затова препоръките на съвременната медицина са скринингът чрез ОГТТ, едно евтино и високоинформативно изследване, да се предлага на всички бременни жени.

Бременност с друг риск, произтичащ от външни фактори (обезитас, недохранване, фамилна обремененост, обременена акушерска анамнеза, проблеми от социално естество и др.), други външни фактори (йонизиращи лъчи, вибрации, медикаменти, контакт с причинители на инфекциозни заболявания, тежка работа и др.)

 • Една допълнителна ехография 28-32 г.с.
 • Изследване за токсоплазмоза – при жени със спонтанни аборти и мъртвораждания еднократно при първо посещение
 • Серологично изследване за рубеола – при данни за контакт с рубеола по време на бременността еднократно до седми л.м.
 • Консултация със съответни специалисти според риска

Забележка: в едно по-добро здравеопазване изследването за имунитет спрямо рубеола (както и спрямо варицела) ще е част от профилактичните грижи преди забременяване. И за двете инфекции има ваксини, които могат да се приложат преди бременност.

Z39.2 Рутинно послеродово наблюдение (до 42-рия ден след раждането)

 • Общ преглед (в т.ч. оценка на психичен статус, измерване на АН)
 • Проследяване на инволуция на матката и кървене от гениталиите – до 7-мия ден и след 30-тия ден от раждането
 • Мануално изследване на млечни жлези, мамили, проследяване на лактацията
 • Промоция на кърменето (здравни съвети и обучение по въпросите на кърменето), правилното хранене, хигиенни грижи за гърдите и гениталиите
 • Еднократно изследване на хемоглобин, хематокрит, диференциално броене на левкоцити, СУЕ, урина – албумин и седимент.

При всяко заболяване, възникнало в хода на бременността или до 42-рия ден след раждането, се извършва консултация със съответния лекар специалист.

 

Забележка: Надявам се на скорошна доработка на тази програма, за да се обърне внимание на хилядите бременни жени след лечение на инфертилитет и тяхната бременност  да се проследява като бременност с риск, както е отразено в МКБ 10.

Пожелавам на всички жени да се информират за възможностите на съвременната медицина и да се възползват от тях.

Свързани продукти

Също може да прочетете за...

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Вижте всички коментари