Клиентска карта

1. Картата за лоялни клиенти на АПТЕКИ 36.6 се издава от и е собственост на АПТЕКИ 36.6.

2. Издаването на Клиентска карта 36.6 е безплатно. Клиентската карта 36.6 се получава на място след попълване на бланка, предоставена от служител на АПТЕКИ 36.6. Клиенската карта става активна веднага след получаването й и е без срок на валидност.

3. Клиентската карта 36.6 се издава на физически лица, навършили 18 години.

4. Клиетската карта 36.6 предоставя възможност за ползването на до 10% клиентска отстъпка за следните продуктови категории във всички обекти АПТЕКИ 36.6: козметични продукти; хранителни добавки; ОТС продукти (лекарствени продукти без лекарско предписание).

5. Клиетска карта 36.6 не важи за следните продуктови категории: лекарствени продукти по лекарско предписание; лекарствени продукти по лекарско предписание, заплащани частично или напълно от НЗОК; адаптирани млека и памперси; продукти на промоционална цена или с вече включена отстъпка от цената; насипни билки.

6. Клиентска карта 36.6 не важи за продукти в Онлайн аптека 36.6 – 366.BG.

7. Активната клиентска карта 36.6 се представя на касата преди издаването на касов бон.

8. Клиентската карта 36.6 не е банкова карта и не се използва за извършването на финансови операции. Не може да бъде продавана или отдавана под наем на трети лица.

9. АПТЕКИ 36.6 е администратор на лични данни, вписан в “Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регоистри” с идентификационен номер 0004894 / 21.01.2005г.

10. В случай, че картата е повредена или унищожена и картодържателят желае подновяването й, физическото лице попълва нова бланка-заявление и получава нова Клиентска карта 36.6.

11. АПТЕКИ 36.6 запазват правото си да променят Общите Условия, в т.ч. условията за ползване на Клиетска карта 36.6, както и да прекрати програмата за лоялни клиенти 36.6 без предизвестие.