БЛОГ ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Д-р Светозар Дренски – CBD ПРОДУКТИ НА ENDOCA ПРИ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КАРЦИНОМИ (II-ра част)

Рейтинг 1Рейтинг 2Рейтинг 3Рейтинг 4Рейтинг  5 (Още няма оценка)
Loading...

Д-р Светозар Дренски

Д-р Светозар Дренски е дерматолог-венеролог с над 25 години практика. Завършва медицина в София през 1992 г. След това специализира дерматология и венерология във ВМА-София. От 1997г. има частен кабинет, където практикува.

От няколко години д-р Дренски работи със CBD продукти.

За въпроси и консултации – [email protected]

________________________________________

В предишния брой на списанието писах за приложението на CBD при рака на гърдата. В този брой продължавам с останалите карциноми.

Карцином на простатата – един от най-честите злокачествени тумори при мъжете, който обикновено се развива след 50-годишна възраст. Поради липсата на симптоми в началото на заболяването, ранното му откриване е от изключително значение за добрата прогноза и преживяемостта на болните.

Традиционните методи за лечение при карцинома на простатата са хирургична интервенция, медикаменти, които намаляват тестостерона и лъчетерапия.

Както и при рака на гърдата, така и при това заболяване, CBD е мощен инхибитор на гена ID-1 и освобождаването на ексозомите от клетките на карцинома на простатата. Последните стават по-чувствителни към химиотерапията.

CBD индуцира антипролиферативни ефекти и предизвикана клетъчна смърт, в клетките на рака на простатата, които могат да бъдат зависими от CB2, но не и CB1 рецепторите.

Освен това е доказано, че приложението на CBD понижава изявата на простатно-специфичния антиген (PSA), съдовоендотелния растежен фактор (VEGF) и противовъзпалителните цитокини.

Случай със С.

С. е мъж на 74 г., на когото при профилактично изследване през септември 2022г. откриват завишени стойности на PSA и карцином

на простатата, с големина 14х7 mm. Пациентът не е имал никакви субективни оплаквания.

Препоръчах веднага да се започне лечение с високи дози CBD – 20% и 30% екстракти от сурово конопено масло и Екомер. След 45 дни прием стойностите на PSA падат от 15.09 ng/ml на 14.33 ng/ml.

След това С. продължава да приема CBD, но започва и хормонотерапия. На третия месец от хормонотерапията и на петия от приема на CBD, PSA пада до 0.4 ng/ml. Предстои детайлно изследване с 5 КТ.

Този случай е типичен пример как най-ранното приложение на CBD във високи дози, непосредствено след поставяне на диагнозата, може да даде бърз начален тласък за по-ефективна, традиционна онкологична терапия.

Глиобластома мултиформе – един от най-агресивните мозъчни тумори. Високата смъртност при този тумор се дължи на факта, че той не се повлиява от хирургична намеса, химиотерапия или лъчетерапия.

Няколко клинични изследвания за приложението на CBD при глиобластома показват, че канабидиолът успешно унищожава туморните клетки, потиска миграцията им, намалява размера, кръвоснабдяването, растежа и теглото на карцинома, и така се увеличава преживяемостта на болния.

Карцином на белия дроб – на второ място от всички видове карциноми при мъжете и жените.

CBD се свързва със CB1 и CB2 рецепторите на ЕКС, а също така и с други рецептори. В резултат на това се потиска размножаването на туморните клетки и се намалява възможността за метастазирането им. Последното се доказва от клинично изследване от 2010г., в което се показва, че канабидиолът намалява производството на протеина PAI- 1 (активатор на плазминогена).

В друго клинично изследване се доказва, че канабидиолът в дози от 10 mg/kg/ден намалява преживяемостта на карциномните клетки А549 и Н460.

Интересен е случаят с възрастен англичанин (на 81г.), който е дългогодишен пушач. През 2019 г. е диагностициран с карцином на белия дроб, но пациентът упорито отказва няколко пъти, да му бъде направена химиотерапия. След няколко месеца лекарите, които го наблюдават, с учудване установяват на скенер, че карциномът е намалял наполовина. Болният им заявява, че през този период се е лекувал само с 2% CBD, по няколко капки на ден. Според мен, тази доза е била изключително ниска, но въпреки това резултатът е бил налице.

Случай с В.

В. е мъж на 77г. с карцином на десния бял дроб (открит през септември 2022г.) и метастази в трахеята и надбъбречните жлези. В. е имал карцином на правото черво през 2011г., с последваща резекция (изрязване) на тумора и на част от черния дроб (поради метастази).

През октомври 2022 г. са започнати прицелна химиотерапия и имунотерапия, от които пациентът е силно уморен и отпаднал.

С мен се свърза дъщерята на В. и аз препоръчах баща ѝ да добави към основното лечение 20% и 30% екстракти от сурово конопено масло. Благодарение на CBD пациентът понесе по-леко вторите и третите вливания.

В. продължава да приема канабидиол и до момента, чувства се добре, храни се, разхожда се и води пълноценен живот за възрастта си.

Рак на дебелото черво – това е третият най-чест карцином, като 60% от болните са над 55 години. Най-често започва от доброкачествени образувания – полипи. Те се откриват с колоноскопия. Хирургичното лечение, химиотерапията и лъчелечението са методи за избор при рака на дебелото черво.

Клинично изследване от 2012г. показва, че CBD дори и в ниски дози, потиска 2 клетъчни линии на колоректалния карцином – Caco-2 и HCT116. Освен това се увеличава производството на Caspase-3, която играе важна роля за апоптозата.

Друго изследване от 2016г. показва възможността на канабидиола да блокира рецептора GPR55. Последният е наричан понякога „третият канабиноиден рецептор“. Доказва се, че блокирането на този рецептор води до потискане на възможностите за метастазиране на първичния тумор.

Левкемия – злокачествено заболяване на костния мозък и кръвта, което засяга предимно децата. Терминът левкемия е въведен през XIX-ти век от Рудолф Вирхов и буквално означава „бяла кръв“. Левкемиите биват остри и хронични.

CBD води до апоптоза и намалява преживаемостта на различните линии от патологични, бели кръвни клетки, има антипролиферативен ефект и значително повишава преживяемостта на болните.

През 2017г. е публикувано изследване, при което се описва антилевкемичният ефект на комбинацията от CBD и THC. Освен това последните подсилват ефективността на химиотрапевтичните медикаменти, като дозировката им може да бъде драстично намалена. Авторите на това изследване стигат дори по-далеч, като предлагат CBD да бъде включен в химиотерапевтичните протоколи, за лечение на остра лимфобластна левкемия.

Все пак не трябва да забравяме, че тези изследвания са правени в лабораторни условия и антилевкемичният ефект на CBD предстои да бъде доказан, и при хора.

Лимфоми – злокачествени образувания на лимфната тъкан. Хистологично се делят на Ходжкинови и Неходжкинови лимфоми. Лекуват се оперативно, с химиотерапия и лъчелечение.

При болните от лимфоми има свръхналичност на CB1 и CB2 рецептори. Както е известно, канабидиолът потиска образуването на ензимите, които разграждат анандамида (FAAH). Така индиректно количеството на последния се увеличава.

Изследване от 2013г. установява, че при болни от Ходжкинов лимфом има по-голямо количество от CB1 рецептори, по повърхността на клетките. Учените установяват, че CB1 рецепторите благоприятстват растежа на лимфомните клетки. Следователно, потискането на тези рецептори ще намали значително възможността от развитие на лимфома. CBD действа като антагонист на CB1 рецепторите.

Искам да подчертая нещо и от моя опит при лечение на болни с лимфоми. Освен приема през устата (на 20% или 30% екстракти от сурово конопено масло), съветвам пациентите с лимфоми да намазват директно туморните формации със същите продукти.

Локалното приложение на такива екстракти също спомага за намаляване на размера на лимфомите.

Карцином на панкреаса – един от най-злокачествените тумори при човека, който трудно се диагностицира в ранен стадий. В 70% от случаите се засяга главата на панкреаса и по-рядко – тялото или опашката. Оперативното лечение е ефективно в по-ранните стадии, като преживяемостта на пациентитите е ниска – 10% до 20%, за период до 5 години.

Както и при останалите карциноми, така и в този случай, трябва да се започне прием на CBD във високи дози, още след поставянето на диагнозата. Канабидиолът способства за намаляване на големината на първичния карцином и възможността от развитие на метастази.

Важно е да се отбележи, че канабидиолът намалява гаденето и повръщането, които са свързани с химиотерапията, и лъчелечнието при различните видове карциноми. Това става чрез намаляване на ЕКД, който е характерен при всички видове злокачествени тумори и много други заболявания.

Други злокачествени тумори, които се повлияват от CBD – на маточната шийка, на черния дроб, на щитовидната жлеза, на стомаха и др. Моят опит с пациенти с карциноми показва, че те имат реален шанс да се подобрят, ако приемат CBD продукти във високи дози, още в ранните фази на развитието на туморите.

Някои от тях, на които им е казано, че имат само още няколко месеца живот, живяха доста след този срок. За съжаление, голяма част от пациентите се обръщат за помощ, когато карциномите са в напреднал стадий, с метастази в различните органи.

 

Какви CBD продукти на Endoca са подходящи при тези карциноми?

Това е много важен въпрос, защото на пазара има много фирми и производители. За съжаление съдържанието на една част от тях, не отговаря на написаното на етикета.

Казано по-просто, на пазара има много фалшиви CBD продукти!

Моите съвети към болните от рак на гърдата и са започнали хирургично лечение, химиотерапия или лъчетерапия, са следните:

  • Да са напълно наясно, че CBD продуктите ще подпомогнат основното лечение, но те не трябват да бъдат единствени.
  • На моите пациенти препоръчвам само CBD продуктите на Endoca! Те са с високо качество и от доказан производител. Всички продукти имат GMP сертификат и са тествани от лицензирана, външна лаборатория.
  • При болни с карциноми не трябва да се използва CBD в ниски концентрации, а само във високи – 20 или 30% CBD екстрактите на Endoca!

CBD eкстрактите на Endoca са по-плътни от конопеното масло на капки, защото съдържат по-високи количества полезни растителни восъци! Дозировката варира от вида на рака на гърдата, стадия на развитие, наличие или не на метастази, общото състояние на болния и др. Всички продукти на Endoca могат да бъдат намерени в АПТЕКИ 36.6!

Свързани продукти

Също може да прочетете за...

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Вижте всички коментари