БЛОГ ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Д-р Христо Мануков – Устройства за лечение на сърдечна недостатъчност

Рейтинг 1Рейтинг 2Рейтинг 3Рейтинг 4Рейтинг 5 (1 вота, средно: 5,00 oт 5)
Loading...

Д-р Христо Мануков

МБАЛ „Св. Каридат“

Завършва Висше медицинско образование в Медицински Университет – Пловдив през 2008г. Придобива специалност по „Кардиология“ през 2014г. Притежава множество професионални сертификати: „Холтер ЕКГ“, „Холтер АН“, „ВЕТ“, „ЕхоКГ“ – базово ниво, „ЕхоКГ“ – експертно ниво, „Електрокардиостимулация“ – експертно ниво, „Сърдечна ресинхронизираща терапия“ (CRT). Работи в МБАЛ „Каридат“ като кардиолог и специалист по електрокардиостимулация.

_____________________________________________________

Сърдечната ресинхронизираща терапия (CRT) е лечение, което помага за възстановяване на синхронен сърдечен ритъм, когато сърцето ви е отслабнало и вече не бие синхронизирано.

CRT включва използването на пейсмейкър, имплантиран в гръдния кош.

Въпреки че CRT може да бъде животоспасяваща терапия, тя не е ефективна за всички със сърдечна недостатъчност или нарушение на сърдечния ритъм, наречено аритмия.

Какво представлява сърдечната ресинхронизираща терапия (CRT)?

Здравото сърце бие в ритъм, който позволява на предсърдията на сърцето да се напълнят с кръв, докато камерите изпомпват кръв към тялото. След като вентрикулите са празни, предсърдията ги изпълват с кръв и процесът започва отново.

Въпреки че електрическата система, която поддържа сърцето ви, може да изглежда неуморна, тя все пак е уязвима към проблеми, особено когато сърдечната недостатъчност отслабва изпомпващата сила на сърдечния мускул.

CRT помага да се поддържа сърцето да бие с по-здравословен координиран ритъм при хора със сърдечна недостатъчност. Лечението включва хирургическа имплантация на малък CRT пейсмейкър в гръдния кош, захранван с батерии. Устройството има тънки гъвкави проводници (електроди), които се захващат за самия сърдечен мускул. Пейсмейкърът изпраща електрическите импулси през електродите в сърцето, за да го стимулира да работи по начин, който поддържа силен и стабилен ритъм.

Има два основни вида CRT пейсмейкъри: CRT-P и CRT-D.

Правилният за конкретния пациент зависи от естеството на сърдечното заболяване.

CRT-P

CRT-P има две основни функции. Той доставя електрически импулси, за да преодолее бавните, слаби сърдечни ритми и изпраща отделни сигнали към дясната и лявата камера, за да се увери, че се свиват едновременно.

CRT-D

CRT-D е пейсмейкър, който действа като кардиовертер дефибрилатор, който изпраща електрически удар към сърцето, ако устройството усети необичаен ритъм. Този необичаен ритъм може да сигнализира, че човекът ще изпадне в сърдечен арест.

Кога се използва сърдечна ресинхронизираща терапия?

В проучване от 2017г. се съобщава, че наличието на сърдечна недостатъчност излага хората на много по-висок риск от развитие на аритмия и че CRT се счита за подходящо лечение, ако други опции като лекарства не са в състояние да поддържат здравословен сърдечен ритъм.

Някои от другите предимства на CRT включват:

 • Подобрено качество на живот
 • Повишена циркулация в цялото тяло
 • По-нисък риск от смъртност
 • Намаляване на симптомите на сърдечна недостатъчност, като замаяност и задържане на течности

Каква е процедурата?

В зависимост от цялостното здравословно състояние на лицето, което получава CRT устройство, процедурата може да отнеме от 2 до 5 часа, по време на болничен престой на пациента. Не се изисква обща анестезия, само евентуално лекарства, които ще ви накарат да се отпуснете.

Прави се малък разрез на кожата под ключицата – оформя се джоб, в който се поставят устройството и батерията и след това електродите се поставят във вените, водещи до сърцето. Когато са на правилното място, лекарят ще свърже проводниците към CRT и ще тества със специална замерваща апаратура, за да се увери, че всичко работи правилно. След това разреза се затваря и се поставя превръзка. Ще ви бъдат дадени инструкции как да живеете със CRT и какви странични ефекти или усложнения могат да възникнат, както и какво да правите, ако забележите проблеми.

Трябва да пазите разреза чист, докато зараства, да приемате няколко дни антибиотик. Добре е да ограничите напрегнатите дейности през първите няколко седмици, да следвате обичайната си диета и да продължите ежедневните си занимания.

Колко ефективна е сърдечната ресинхронизираща терапия?

CRT е най-ефективна при сърдечна недостатъчност, когато лечението започне навреме в прогресията на заболяването. Пациентите с най-голям шанс да реагират позитивно на CRT обикновено имат:

 • ЛББ
 • Широк QRS-комплекс на ЕКГ
 • Наличие на повишен краен диастолен обем на лява камера (оценен чрез ЕХОКГ)

Освен това CRT не е ефективен за всички пациенти със сърдечна недостатъчност. Около 30% от пациентите не отговарят на лечението със CRT и в някои случаи могат да се считат за „отрицателни“ (нонреспондери) и изискват устройството да бъде деактивирано. Трябва да се отбележи, че хората със сърдечна недостатъчност често имат и други придружаващи заболявания и здравословни проблеми, които не могат да бъдат решени със CRT, като увреждания на бъбреците и черния дроб, белодробни, мозъчно-съдови заболявания и други. Така че докато CRT може да работи ефективно при пациент със сърдечна недостатъчност, трябва да се лекуват и придружаващите му заболявания.

Какви са рисковете от сърдечната ресинхронизираща терапия?

Като цяло операцията за имплантиране на CRT устройството и последващата терапия са безопасни и се понасят добре. Но както при всяка медицинска процедура и дългосрочно лечение има някои рискове като:

 • Допълнителни аритмии
 • Кървене
 • Инфекция
 • Механични проблеми с устройството
 • Подуване в областта на гръдния кош, където е поставено устройството.

Какво е сърдечен арест?

Сърдечният арест се различава от инфаркта на миокарда (известен още като сърдечен удар). Инфарктът на миокарда се получава при запушване на една или повече от коронарните артериите, които снабдяват сърцето с кръв. В резултат на това може да се увреди сърдечния мускул (миокард). Сърдечният арест (внезапно спиране на сърдечната дейност) може да се получи, когато сърцето започне да бие опасно бързо. В този случай може да се каже, че проблемът със сърцето е от „електрически“ характер – преминаването на електрическите сигнали през сърцето е нарушено. Дори и да сте имали проблеми с коронарните съдове, отстранен чрез ангиопластика, байпас хирургия или друга интервенция, рискът от сърдечен арест продължава да съществува.

Какви са причините за сърдечен арест?

Ако имате сърдечна недостатъчност или сте претърпели сърдечен удар, съществува вероятност от увреждане на сърдечния мускул. Това може да засегне също и електрическата система на сърцето, което повишава риска от сърдечен арест. Ако гореописаното се отнася за вас, попитайте вашия лекар дали отговаряте на критериите за поставяне на имплантируем кардиовертер дефибрилатор (ICD), който да следи да бъдете в безопасност.

НЕУСПОРИМИ ФАКТИ:

 1. Сърдечният арест няма характерни симптоми. Често настъпва без предупреждение.
 2. С най-висок риск от сърдечен арест са хора, чието сърце е с нарушена способност за изпомпване на кръвта, имат сърдечна недостатъчност или са претърпели сърдечен удар.
 3. При хората със сърдечна недостатъчност вероятността да настъпи сърдечен арест е с 6 до 9 пъти по-висока отколкото при останалите.
 4. Дефибрилация в рамките на 6 мин е от критично значение за преживяемостта от сърдечен арест.

За съжаление средното време за реакция на спешно повикване е от 6 до 12 мин и само 5% от жертвите оцеляват след сърдечен арест.

Имплантируемият дефибрилатор е винаги на линия!

Екипите на спешна медицинска помощ носят със себе си и използват външни дефибрилатори. Едно малко устройство, което се имплантира под кожата, наречено имлантируем дефибрилатор, също може да възстанови сърдечния ритъм и да спаси живота ви.

Имплантируемия дефибрилатор е винаги на разположение и непрекъснато контролира сърцето 24 часа в денонощието. Ако засече проблем със сърдечния ритъм, той изпраща електрически сигнали, които го коригират.

Кой е подходящ кандидат за ICD?

Принципно при повечето хора, които са кандидати за ICD, съществува един или повече от следните рискови фактори:

-сърдечна недостатъчност (състояние, при което е нарушена функцията на сърцето да изпомпва кръв);

– преживян инфаркт на миокарда;

– фамилна анамнеза за сърдечен арест;

– намалена фракция на изтласкване;

Какво означава „фракция на изтласкване“?

Фракцията на изтласкване е количеството кръв в проценти, което сърцето изпомпва в един удар. Здравото сърце в състояние на покой изпомпва 50% или повече от кръвта в един удар. При много хора със сърдечна недостатъчност изпомпваното количество кръв е под 40%. Стойности на фракцията на изтласкване под нормата сочат, че сърцето вече не изпомпва кръвта ефективно и способността му да снабдява организма и мозъка с достатъчно кръв е нарушена.

Защо е важно да знаем фракцията на изтласкване?

Тя е един от показателите, по които лекарят може да диагностицира сърдечна недостатъчност и да установи при кои пациенти има риск от внезапна сърдечна смърт. Последните медицински изследвания показват, че хората, които са преживели миокарден инфаркт и хората със сърдечна недостатъчност, които имат фракция на изтласкване под 40%, са с повишен риск от ритъмни нарушения и сърдечен арест.

Как се измерва фракцията на изтласкване?

Определя се просто и безболезнено чрез ехокардиография. При това изследване, с помощта на ултразвукови вълни се измерва помпената функция на сърцето и се провежда в лекарски кабинет.

Какво е сърдечна недостатъчност?

Това е състояние, при което е нарушена способността на сърцето да изпомпва кръвта. Тя може да се дължи на инфаркт на миокарда (сърдечен удар), неконтролирано високо кръвно налягане или друг проблем. Поради сърдечната недостатъчност сърцето не може да изпомпва достатъчно количество кръв, за да снабди организма с необходимия му кислород. В резултат на това, в белите дробове, краката и другите тъкани може да се натрупат течности. Ето защо, ако страдате от сърдечна недостатъчност, може да имате отоци, наддаване на тегло, задух или да се затруднявате да си поемете въздух през нощта.

Симптомите на сърдечната недостатъчност се категоризират на базата на система, установена от Нюйоркската кардиологична асоциация, както следва:

Клас I

-няма симптоми

-няма ограничения относно обичайните физически усилия

Клас II

-леки симптоми

-леко ограничена физическа активност

-няма оплаквания в покой

Клас III

-ограничена дейност поради симптоми, дори и при по-малка от обичайната физическа активност

– няма оплаквания само в покой

Клас IV

-силно ограничена физическа активност

-симптоми са налице дори и в покой

Какво представлява имплантируемия кардиовертер дефибрилатор (ICD)?

То е малко, приблизително колкото кибритена кутийка и се имплантира подкожно в горната част на гръдния кош. Устройството съдържа батерия и компютър, необходими за коригиране на сърдечния ритъм. Тънки изолирани електроди свързват имплантируемия дефибрилатор със сърцето. Ако устройството регистрира проблем със сърдечния ритъм, то провежда електрически сигнали, които коригират сърдечната честота. Повечето имплантируеми кардиодефибрилатори имат живот от 5 до 7 години преди да е необходима смяна.

Имплантируемият кардиовертер дефибрилатор е най-ефективния начин за лечение на сърдечен арест!

Как работи ICD?

В зависимост от това как е програмиран, може първо да подаде слаби безболезнени електрически сигнали, които да коригират сърдечната честота. Ако те не подействат, устройството пуска по-силен заряд към сърцето – електрошок. Хората го описват като изненадващ, дискомфортен, понякога дори болезнен, но усещането преминава бързо. Доста често вече е преминало преди да сте осъзнали какво се е случило.

Как се поставя устройството?

Процедурата за имплантиране е бърза, нискорискова и най-често се прави с местна упойка. Не е необходима открита операция и повечето хора си отиват вкъщи в рамките на 24 часа.

По време на имплантирането пациентите обикновено са седирани, т.е под въздействието на успокоителни медикаменти, подобно при имплантирането на CRT. След имплантацията обикновено пациента остава да пренощува в болницата и си отива вкъщи на следващия ден.

Двигателната активност на ръката, от страната на която е имплантиран, трябва да се ограничи от 2 до 6 седмици, лекарят ще ви даде по-конкретни инструкции за периода след имплантацията. Постепенно ще възстановите обичайния си начин на живот.

След имплантацията лекарят, който е извършил процедурата, ще си сътрудничи с лекарят, който лекува сърдечните ви заболявания. Ще продължавате да пиете предписаните ви медикаменти и вашето устройство ще трябва да се подлага на профилактичен преглед на 6 месеца.

Противопоказания

Тази система не е предназначена за пациенти с временна тахикардия, някои проводници съдържат глюкокортикостероид (дексаметазонов натриев фосфат или ацетат). Ако сте алергични към подобни субстанции, се консултирайте с алерголог.

Предупреждения/Предохранителни мерки

 • Винаги предупреждавайте медицинския персонал, че имате ICD система. Някои медицински и стоматологични процедури, може да изискват да се предприемат мерки за безопасност с цел да се избегне повреждане на системата и да се гарантира, че работи правилно.
 • Избягвайте да използвате електрически или газови уреди или инструменти.
 • Трябва да стоите далеч от силни източници на магнитно и електромагнитно поле.
 • Ако се наложи външна дефибрилация, подложките на дефибрилатора не трябва да се поставят директно върху ICD устройството.

Това лечение не е за всеки!

Лечението с имплантирането на електрони устройства – пейсмейкъри, CRT, ICD, се предписва от кардиолог и специалист по кардиостимулация.

Свързани продукти

Също може да прочетете за...

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Вижте всички коментари