БЛОГ ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА

Д-р Боряна Балтаджиева – Utipro®plus: Ефективна иновация при неусложнени инфекции на пикочните пътища

Рейтинг 1Рейтинг 2Рейтинг 3Рейтинг 4Рейтинг  5 (Още няма оценка)
Loading...

д-р Боряна Балтаджиева

Акушер-гинеколог

МБАЛ “Доверие”

____________________

Неусложнените инфекции на пикочните пътища (ИПП) са сред най-честите инфекции, срещани при жените, и освен, че влошават индивидуалното качество на живот, водят до многократна употреба на антибиотици, повишена заболеваемост и огромни социално-икономически разходи. Тревожното глобално нарастване на антибиотичната резистентност при ентеробактериите изисква нови, иновативни възможности за лечение при профилактика и терапия на остри инфекции на пикочните пътища. Повечето продукти разработвани за неантибиотична профилактика дават обещаващи резултати по отношение на превенцията на ИПП, но все още са необходими допълнителни проучвания. На този фон медицинският продукт Utipro plus съдържа комбинация от три естествени активни съставки и към момента е единственият подход за лечение на неусложнени ИПП, който подпомага контролирането на симптомите в пикочния мехур и в същото време ефективно се бори с източника на инфекция в червата.

Средностатистически погледнато, почти всяка втора жена е страдала от инфекция на пикочните пътища (ИПП) поне веднъж в живота си. Почти всяка трета млада жена до 24-тата си година е преминала поне един курс на антибиотична терапия за борба с неусложнена ИПП. 20 до 30% от засегнатите страдат от рецидивиращ цистит (поне три цикъла на година или два през последните шест месеца), т.е. често повтарящи се ИПП, което означава мащабно увреждане на индивидуалното качество на живот и огромни социално-икономически щети.

Рецидивът на инфекциите на пикочните пътища е не по-рядко срещан и сред възрастните жени, дори след менопауза. Голяма част от рецидивите на повторна уроинфекция се дължат на извън уринарни източници, каквито са ректума или вагината. Не малка част от тези неусложнени инфекции на пикочните пътища се причиняват от уропатогенни бактерии E.coli (UPEC), които се изкачват в пикочния мехур като част от контактна инфекция. Научните експерименти и проучвания демонстрират тясна връзка между доминиращите популации E.coli в червата и патогените, открити в пикочния мехур на засегнатите пациенти.

Лечението на пациентки с чести рецидивиращи ИПП е трудно, продължително и невинаги успешно за дълъг период от време. За жената рецидивиращата уроинфекция е свързана с дни на симптоми, общо неразположение, ограничение в ежедневието и дискомфорт. За лекуващия лекар етиологията на проблема е трудна за изясняване, консултирането на пациентите е дълго и е необходимо да е доста задълбочено. Именно добре снетата анамнеза на пациентките би довела до изясняване на комплексната картина и избора на възможно най-успешната терапия, с максимално дълготраен ефект.

В хода на консултацията от основно значения е да се проследят епизодите на UTI (брой, честота, времеви асоциации), менопаузален статус, скорошна употреба на антибиотици, сексуална история (брой партньори, нови партньори, употреба на спермициди, употреба на бариерни контрацептиви). Задължителен е и физикален преглед и оценката на вагиналния епител, наличие или отсъствие на пролапс на тазовите органи и др. Редица проучвания доказват и наличие на връзка между рецидивиращите уроинфекции и затлъстяването, като се говори разбира се за жени с индекс на телесна маса над 30. Сериозно значение оказва и поведението на жените в ежедневието, като например честота на уриниране, количество приети течности в денонощие, използването на гореща вана, продължителното носене на тампони, установената лична хигиена.

Терапията на пациентки с рецидивираща ИПП е основно антибиотична, като повечето специалисти третират това състояние като остър неусложнен цистит и се прилага масово лечение с високи дози широкоспектърни антибиотици. При избора на антимикробен препарат, специалистите най – често се спират на нитрофурантоин монохидрат/сулфаметоксазол, триметоприм/сулфаметоксазол, фосфомицин трометамол или на pivmecillinam.

Наблюдава се и практика по прилагане на посткоитална профилактика при сексуално активни жени, която обаче е с кратка успеваемост във времето и малък светъл прозорец. Аналогична е и успеваемостта при постоянната антимикробна профилактика, като в тези случаи е почти без успех постигането на идеален баланс в графика за непрекъсната профилактика (всеки месец, всяка седмица и т. н.).

С оглед на все по-тревожното и масово установяване на резистентност към широкоспектърни антибиотици се налага спешно необходимостта от преосмисляне на методиката на лечение на неусложнени инфекции на пикочните пътища с препарати, които не са антибиотици, но постигат дълготраен ефект. Това изисква иновативните терапевтични алтернативи да са съобразени, както с локалната микробна среда (жените са засегнати от ИПП много по-често от мъжете поради своята специфична анатомия) и индивидуалните рискови фактори, така и с изброените причини за проявата на ИПП подробно разгледани по-горе.

Сред неантибиотичната профилактика се открояват няколко алтернативи. На първо място Червената боровинка се оказва полезна в профилактиката на рецидивиращи инфекции на пикочните пътища благодарение на високите нива на проантоцианид.

Разпространена е и профилактика с високи дози витамин С, който се прилага като добавка, благоприятстваща състоянието на болните чрез подкисляване на урината, но липсват категорични клинични данни в подкрепа на неговата ефективност.

Използват се и прилагането на метенаминови соли, които хидролизират урината и засилват образуването на амоняк и формалдехид, които от своя страна имат широка бактериостатичност и нямат бактериална резистентност.

Не на последно място се прилага и профилактика с пробиотици, хиалуронова киселина и дори прилагането на ваксина в опитите да се предотвратят рецидивиращите уроинфекции при жените.

Всички гореописани методи за профилактика, макар и някои от тях да са обещаващи са с противоречив резултат и не са достигнали необходимото ниво на сигурност. Необходими са допълнително проучване, задълбочена оценка на резултатите в по-дългосрочен план и не на последно място извършването на преценка за тяхната икономическа обоснованост и осъществимост.

Различните хранителни добавки, които често се използват за лечение и профилактика на ИПП, са ограничени локално в ефекта си върху лигавицата на пикочния мехур или са спорни отчасти поради противоречиви доказателства за ефективност. В тази обстановка е налице обаче един препарат, който предоставя едновременно добър контрол върху симптомите и е безопасен за прилагане при хронични състояния.

Чрез комбиниране на три естествени активни съставки ксилоглюкан-желатин (естествена хемицелулоза), хибискус и прополис, медицинският продукт Utipro plus е иновативен, модерен подход за лечение на неусложнени инфекции на пикочните пътища.

  • Киселинните и богати на антоцианидини съставки на хибискуса и прополиса имат подсилващ ефект върху пикочния мехур. Подкисляването на урината подпомага образуването на азотен оксид и потиска растежа на бактериите.
  • Уникалният ксилоглюкан-желатинов комплекс образува защитен филм върху повърхността на чревната лигавица, който механично предотвратява прилепването и растежа на уропатогенните причинители и по този начин не им позволява да се изкачат в пикочния мехур.

Тези предимства превръщат Utipro plus в първия и единствен препарат, чийто механизъм на действие се бори с основния източник на UPEC в червата и по този начин атакува причината за инфекция на пикочните пътища.

Ефективността на Utipro®plus е потвърдена в предклинични и клинични проучвания:

Извършените изследвания на клетъчния модел с клетки на чревната лигавица de Servi et al доказват, че Utiproplus няма цитотоксични свойства. Изследвани са и защитните свойства на Utiproplus по отношение на тесните връзки на клетките на лигавицата и инфекцията, предизвикана от бактериите E.coli. Може да се докаже, че лечението с Utiproplus укрепва тесните връзки между използваните чревни епителни клетки, без да се нарушава парацелуларният поток. В клетъчния модел Utiproplus осигурява ефективна защита срещу инфекция с E.coli.

На следващо място е потвърдена активността на Utiproplus срещу UPEC и Enterococcus spp. в червата in vivo, като броят на бактериите на двата патогена във фекалиите на лабораторни плъхове е значително намален при перорален прием на Utiproplus в продължение на 4 дни.

Резултатите от проспективните и дългосрочни клинични проучвания подкрепят доказателствата от предклиничните изследвания, а именно: Garcia-Larrosa et al. изследват в рандомизирано проучване 1:1 ефективността на Utiproplus (1 капсула 2x дневно в продължение на 5 дни) спрямо плацебо при 60 пациенти с остри, симптоматични ИПП. Резултатът е еднозначен: относителният риск (RR) при лечение с антибиотици е значително по-нисък в групата с прием на Utipro plus, отколкото в групата на плацебо (RR: 0,3; 95% ДИ, 0,09 – 0,98): Само 10% от пациентите в групата на Utipro plus се нуждаят от антибиотична терапия в сравнение с 30% в групата на плацебо (p=0,028).

В допълнение, всички записани клинични симптоми на ИПП (дизурия, позиви за уриниране, коремна болка, органолептични промени в урината) се подобряват значително по време на периода на лечение с Utipro plus в сравнение с плацебо. Малкото наблюдавани нежелани реакции (2 случая с Utipro plus срещу 1 случай с плацебо) се категоризират като леки и не свързани с прякото приложение на продукта, а се дължат на естествените оплаквания съпътстващи страдащите от рецидивиращи уроинфекции.

Механизмът на действие на Utipro plus за елиминиране на UPEC превръща комбинацията от вещества в основно средство в превенцията на повтарящи се инфекции на пикочните пътища от „спящ“ източник на UPEC в червата.

Рандомизирано, плацебо-контролирано проучване за оценка на ефикасността и безопасността на Utipro plus за превенция на повтарящи се ИПП включва 102 пациенти с остри, неусложнени инфекции на пикочните пътища. 78 пациенти с положителни находки за чувствителни към ципрофлоксацин патогени са получавали ципрофлоксацин (500 mg дневно) и съответно Utiproplus (2 капсули дневно) или плацебо в продължение на 5 дни. Последвал е прием на Utiproplus (1 капсула дневно) или на плацебо в продължение на 15 дни в 1-месечен цикъл за 3 цикъла. По време на периода на наблюдение от шест месеца нито един пациент от групата на Utiproplus не е имал положителна култура в урината. Това е еквивалентно на 19,4% намаление на повтарящите се ИПП в сравнение с групата на плацебо (p=0,015). Честотата на уриниране (измерена на 3-ия, 5-тия и 20-тия ден от началото на проучването) се подобрява значително на 3-ия ден (p=0,025) и 20-тия ден (p=0,030) при прием на Utiproplus спрямо плацебо групата. По време на лечението с Utiproplus не са наблюдавани сериозни нежелани реакции.

Научните резултати за приложението на Utiproplus при неусложнени, остри или повтарящи се ИПП подчертават ефективността на препарата по отношение на бързия контрол върху симптомите и намаляването на положителните култури в урината. Въз основа на наличните доказателства Utiproplus се препоръчва както за лечение на остри състояния (монотерапия или в допълнение към антибиотична терапия), така и за дългосрочна профилактика срещу повтарящи се инфекции на пикочните пътища.

Изводи:

Инфекциите на пикочните пътища са едни от най-често разпространените и рецидивиращи бактериални инфекции при жените, които често водят след себе си до хронифициране на състоянието.

Уропатогенната Escherichia coli (UPEC) е най-често срещания патогенен екстраинтестинален E.coli (ExPEC) сред пациентите с ИПП.

Човешките черва играят ролята на своеобразен резервоар на E.coli (ExPEC), като женската уретра се заразява от фекален материал, съдържащ Escherichia coli. Адхезията на бактериите към епителните клетки на урогениталната лигавица е основния механизъм в патогенезата на ИПП.

Предложената алтернативна неантибиотична терапия с Utiproplus ще спомогне за изграждането на механична бариерна защита на чревната лигавица, за намаляване на бактериалното прилепване към чревния епител, бактериалната пролиферация, а от там и до намаляването на количествата Escherichia coli в чревния лумен и във фекалния материал, с което по естествен начин и максимално щадящо за пациентите ще се ограничат и намалят случаите на рецидивиращи уроинфекции.

Заключение:

  • Utipro®plus принадлежи към нов клас продукти, определени като мукопротектори (протектори на лигавицата). Те образуват защитен филм в червата и впоследствие възстановяват физиологичната функция на чревните и уроепителните стени.
  • Нефармакологичните бариерни свойства на ксилоглюкана, прополиса и хибискуса потвърждават ролята на Utipro®plus за успешното лечение на инфекциите на пикочните пътища.
  • Докладите за случаи на повтарящи се инфекции на пикочните пътища показват, че чревната флора е най-честият пряк източник на патогени. Щамът UPEC, отговорен за ИПП присъства в чревната флора на 78% от жените.
  • Намаляването на уропатогенните причинители в чревния лумен може да бъде първата стъпка за предотвратяване на миграция към периуретралната област и изкачване в пикочния мехур.
  • Utipro®plus води до значително намаляване на бактериалните количества UPEC и Enterococcus spp. във фекалиите, без да засяга други ентеробактерии.
  • Utipro®plus успешно може да предотврати повторната поява на неусложнен цистит, както и да спомогне за намаляване на употребата на антибиотици при лечението на инфекцията на пикочните пътища при жените.
Свързани продукти

Също може да прочетете за...

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Вижте всички коментари