Диклак Макс 5% 150 g

0
0 ревюта
Код на продукта:85750
Тегло: 0.18 кг
Безплатна доставка при поръчка над 50лв. до 1 кг.
Безплатна доставка при поръчка над 50лв. до 1 кг.
Подарък тестери при всяка ваша поръчка
Подарък тестери при всяка ваша поръчка
Информация за продукта

Diclac Max 5% gel /Диклак Макс 5% гел

Предназначение:

За локално приложение при болка, възпаление и оток при:

  • дегенеративни ставни заболявания (артроза на големите и малки стави) на крайниците и в областта на гръбначния стълб
  • ревматични заболявания на меките тъкани (възпаление на сухожилията и лигаментите- тендинити, тендовагинити и бурсити, болезнена неподвижност на рамото, възпаление на мускулите и ставите)
  • спортни и битови травми (навяхвания, контузии, разтежения)

Предупреждения:

Противопоказания

  • Свръхчувствителност към диклофенак или към някое от  помощните вещества, изброени в точка 6.1;
  • Диклак Макс гел е противопоказан също при пациенти, при които ацетилсалициловата киселина или други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) провокират астматични пристъпи, уртикария или остър ринит (вж. точка 4.4., 4.8);
  • През последния триместър на бременността, вж. точка 4.6.  Употребата при деца и юноши под 14 годишна възраст е противопоказана.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба:

Общи препоръки
Вероятността за системни странични ефекти от локално приложен диклофенак е малка, в сравнение с честотата на страничните ефекти при пациенти, използващи диклофенак перорално. Въпреки това, когато Диклак Макс гел се прилага върху сравнително обширни части от кожата за продължителен период от време, вероятността от системни нежелани реакции не може да се изключи. В случай на такава планирана употреба продуктовата информация за системните форми на диклофенак е необходимо да бъде разгледана.
Диклофенак гел се нанася само върху здрава и неувредена кожна повърхност (такава без открити рани и открити наранявания). Не трябва да се допуска контакт с очите или лигавиците.
Диклофенак гел не трябва да се поглъща през устата.
В случай на поява на обрив след приложение на продукта, лечението трябва да бъде прекъснато.
Диклофенак гел може да се използва с пропусклива превръзка, но не бива да се допуска стегнато, непропускащо въздух превръзване.
Пациентите трябва да бъдат инструктирани да бъдат внимателни при пушене или в близост до огън поради риск от тежки изгаряния. Диклофенак гел съдържа парафин, който е потенциално запалим, когато се натрупва върху плат (дрехи, спално бельо, превръзки и т.н.). Измиването на дрехите и спалното бельо може да намали натрупването на продукта, но не напълно да го премахне.
Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
Тъй като системната абсорбция на диклофенак при локално приложение e много малка, такива взаимодействия са много малко вероятни.
Фертилитет, бременност и кърмене
Жени с детероден потенциал
Няма данни, които да предполагат някакви препоръки за жени с детероден потенциал.
Бременност
Липсват достатъчно данни от приложението на диклофенак при бременни жени не е проучвано. Затова диклофенак гел не трябва да се използва по време на бременността.
Наблюдаван е риск от бъбречно увреждане на плода с последващ олигохидрамнион, когато НСПВС (включително диклофенак) са използвани от 20-та седмица на бременността нататък.
Диклофенак е противопоказан през третия триместър от бременността поради възможността да доведе до маточна инертност и/или преждевременно затваряне на дуктус артериозус (вж. точки 4.3 и 5.3).
Кърмене
Не е известно дали локално прилагания диклофенак се излъчва с майчиното мляко. Затова не се препоръчва употребата на диклофенак в периода на кърмене. Ако са налице непреодолими причини за употребата му в периода на кърменето, той не трябва да се нанася върху гърдите или върху обширни кожни участъци, както и не бива да се прилага продължително време.
Фертилитет
Няма данни за употребата на локалните лекарствени форми на диклофенак и неговите ефекти върху фертилитета при хора.
Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Локалното приложение на диклофенак няма никакво въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

Начин на употреба:

Диклак Макс 5% гел се нанася локално на тънък слой върху съответните области от кожата 3-4 пъти дневно и се втрива внимателно. Необходимото количество зависи от размера на болезнената област. Например, 2 до 4 g диклофенак гел (количество вариращо от размер на череша до размер на лешник) е достатъчно за лечение на област от около 400 до 800 cm2. Продължителността на лечението зависи от показанията и клиничния отговор. П

репоръчително е лечението да бъде преразгледано след 2 седмици.

Специални популации

Деца и юноши под 14 години:

Няма достатъчно данни за ефикасността и безопасността при деца и юноши под 14 годишна възраст (вижте точка 4.3 „Противопоказания“).

Пациенти в старческа възраст (над 65 години)

Няма данни, които да предполагат, че пациентите в старческа възраст се нуждаят от различна дозировка или изпитват нежелани реакции, различни от тези при по-младите пациенти.

Бъбречно увреждане 

Няма данни, които да предполагат, че пациентите с бъбречно увреждане се нуждаят от различна доза.

Чернодробно увреждане

Няма данни, които да предполагат, че пациентите с чернодробно увреждане се нуждаят от различна доза.

Начин на приложение

Диклак Макс 5% гел трябва да се втрива внимателно в кожата. 

След приложение:

Ръцете трябва да се избършат с абсорбираща хартия (не трябва да са мокри кърпички) и след това да се измият, освен ако не са на мястото на третиране. Абсорбиращата хартия трябва да се изхвърли в кошчето след употреба.

Пациентът трябва да изчака диклофенак гел да изсъхне преди взимане на душ/вана.

Диклак Макс 5% гел може да се прилага при провеждане на йонофореза. Тази форма на електротерапия засилва кожната пенетрация. Диклак Макс 5% гел трябва да се нанася при отрицателен полюс (катод).

Ако се налага продуктът да се прилага за повече от 7 дни при юноши над 14 години за облекчаване на болките или ако симптомите се влошат, пациентите или техните родители трябва да се консултират с лекар.

Нежелани лекарствени реакции:

Обобщение на нежеланите лекарствени реакции

Нежеланите лекарствени реакции от клинични проучвания и/или спонтанни или литературни съобщения (вижте по-долу) са изброени спрямо системно-органните MeDRA класове. Във всеки системно-органен клас нежеланите лекарствени реакции са подредени според честотата, като най-честите са на първо място. Във всяка група по честота, нежеланите лекарствени реакции са представени с намаляваща сериозност. В допълнение, за съответната категория по честота се използва следната конвенция (CIOMS III) за всяка нежелана лекарствена реакция:

много чести (≥ 1/10),чести (≥ 1/100 дo < 1/10), нечести (≥ 1/1000 дo < 1/100),редки (≥ 1/10000 дo < 1/1000),много редки (< 1/10000).

Инфекции и инфестации

Много редки:                 Пустулозен обрив

Нарушения на имунната система

Много редки:                 Свръхчувствителност (включително уртикария),ангиоедем

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Много редки:                 Астма

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Чести:                           Дерматит (включително контактен дерматит),обрив, еритема, екзема, пруритус

Редки:                            Булозен дерматит

Много редки:                 Реакция на фоточувствителност

С неизвестна честота: Усещане за парене на мястото на приложение, суха кожа

Системната абсорбция на диклофенак при локално приложение е много ниска и достигнатите нива на диклофенак в плазмата са много ниски, в сравнение с плазмените нива след перорален прием на диклофенак. Вероятността от системни нежелани реакции (като стомашно-чревни, чернодробни или бъбречни нарушения, бронхоспазъм) е много ниска при локално приложение, в сравнение с честотата на нежелани реакции при перорален прием на диклофенак. Въпреки това, ако диклофенак се използва на голяма площ върху кожата и за продължителен период от време, е възможно да възникнат нежелани реакции.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване към Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, тeл.: +35928903417, уебсайт: www.bda.bg.

Състав:

Активни съставки: 1 g гел съдържа 50 mg диклофенак натрий (diclofenac sodium). 

Помощни вещества: Хипромелоза, Макрогол - 7 глицерол кокоат, Изопропилов алкохол, Пречистена вода.

Специални указания:

Лекарствен продукт без лекарско предписание. Преди употреба прочетете листовката. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Да се съхранява при температура под 25°С. Използвайте преди изтичане на срока на годност.

Производител:

Sandoz

Страна на произход:

Словения

Пълно описаниеСкрий описанието
Бъди първи и напиши ревю ;)
Избери звезда, за да оцениш продукта.
Твоята оценка