Май 2023

В майския брой на списание АПТЕКИ 36.6 прочетете защо е важно да приемаме пробиотик с щамове, извлечени от българската природа. Как тютюнопушенето се отразява на мъжкото репродуктивно здраве? Подагра - защо и кактрябва да лекуваме? 

И още:  Психологически теории за развитието на детето.

CBD продукти на ENDOCA при различни видове карциноми ( ||-ра част).

Прочетете интервюто с Проф. д-р Владимир Ставрев, дмн: Оперативното лечение на артрозната болест и остеопоротичните фрактури на гръбнака се осъществява миниинванзивно.